ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
25 พ.ค. 2565
เวลา 10:05:46 น.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงรายคาบ
288 3
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 15:01:21 น.
ด่วน!!! ประกาศงดให้บริการงานห้องคลอด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น.
237 0
07 พ.ค. 2564
เวลา 11:05:36 น.
บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่โรงพยาบาลหนองวัวซอ 7 พ.ค. 2564
880 0
07 พ.ค. 2564
เวลา 10:05:12 น.
บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่โรงพยาบาลหนองวัวซอ 7 พ.ค. 2564
1076 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:37 น.
มาตรการเฝ้าระวังส่วนบุคคลสูงสุด ในสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัส COVID-19
576 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:27 น.
ทำความเข้าใจเรื่องระดับความเสี่ยง เขตอำเภอหนองวัวซอ ต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
510 0
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2564
เวลา 13:01:41 น.
ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อร่วมสู้วิกฤติโรค โควิด-19
928 0
26 ต.ค. 2563
เวลา 10:10:03 น.
รายงานผลการจัดกิจกรรมชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2563
694 3
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:28 น.
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
647 0
17 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:03 น.
จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week สู้ไวรัสโคโรนา
680 0
12 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:09 น.
แผนการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลหนองวัวซอ ทุกสิทธิ ประจำปี 2563
641 0
20 ม.ค. 2563
เวลา 21:01:44 น.
แบบสอบถามออนไลน์
302 0