ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งข่าวข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล

วันที่ ชื่อหัวข้อ ดาวน์โหลด
27 มี.ค. 2566
เวลา 15:03:18 น.
งบแสดงสถานะการเงิน ประจำปีงบ 2565 ตั้งแต่ 1 ก.ย. 65 ถึง 30 ก.ย. 65
87 3
ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2565
เวลา 10:12:40 น.
๑๐ ข้อควรทำเพื่อให้ตัวเองปลอดภัยจากโควิด-19
144 0
25 พ.ค. 2565
เวลา 10:05:46 น.
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุงรายคาบ
2651 4
ดาวน์โหลด
05 ม.ค. 2565
เวลา 15:01:21 น.
ด่วน!!! ประกาศงดให้บริการงานห้องคลอด ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 8.00 น.
2539 0
07 พ.ค. 2564
เวลา 11:05:36 น.
บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่โรงพยาบาลหนองวัวซอ 7 พ.ค. 2564
2627 0
07 พ.ค. 2564
เวลา 10:05:12 น.
บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่โรงพยาบาลหนองวัวซอ 7 พ.ค. 2564
2633 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:37 น.
มาตรการเฝ้าระวังส่วนบุคคลสูงสุด ในสถานการณ์เฝ้าระวังไวรัส COVID-19
2491 1
ดาวน์โหลด
26 เม.ย. 2564
เวลา 09:04:27 น.
ทำความเข้าใจเรื่องระดับความเสี่ยง เขตอำเภอหนองวัวซอ ต่อสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19
2574 0
ดาวน์โหลด
29 ม.ค. 2564
เวลา 13:01:41 น.
ขอเชิญร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อร่วมสู้วิกฤติโรค โควิด-19
2607 0
26 ต.ค. 2563
เวลา 10:10:03 น.
รายงานผลการจัดกิจกรรมชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลหนองวัวซอ ปีงบประมาณ 2563
2560 3
ดาวน์โหลด
05 มี.ค. 2563
เวลา 13:03:28 น.
อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2466 0
17 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:03 น.
จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม Big Cleaning Week สู้ไวรัสโคโรนา
2609 0
12 ก.พ. 2563
เวลา 15:02:09 น.
แผนการตรวจสุขภาพประจำปีบุคลากรโรงพยาบาลหนองวัวซอ ทุกสิทธิ ประจำปี 2563
2565 0
20 ม.ค. 2563
เวลา 21:01:44 น.
แบบสอบถามออนไลน์
2455 0