‘บริจาคเครื่องอุปโภค

บริจาคเครื่องอุปโภค บริโภคแก่โรงพยาบาลหนองวัวซอ 7 พ.ค. 2564

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
ทางโรงพยาบาลหนองวัวซอ ขอขอบคุณ บริษัท ปตท.สผ. โครงการสินภูฮ่อม เป็นอย่างสูงที่ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ
ทางโรงพยาบาลจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในส่วนงานของฝ่ายปกครอง สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่าย อาสากู้ชีพในอำเภอหนองวัวซอ
ทั้งนี้ ชาวโรงพยาบาลหนองวัวซอ มีความภูมิใจ และขอบคุณทางบริษัทของท่าน มีส่วนร่วม ต่อสู้กับสถานการณ์ covid-19 ในครั้งนี้และต่อไป ขออนุโมทนาบุญ ครับ


ผู้ประกาศ : นายศุภชัย รินทร์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 07 พฤษภาคม 2564 เวลา : 11:05:36 น. เมื่อ 2 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 879 ครั้ง