โรงพยาบาลหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ที่อยู่ : เลขที่ 1 หมู่ 1 ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี 41360

โทรศัพท์ : 042-285655

โทรสาร : ------

E-mail :

WebSite : http://nwshospital.com/2018/index.php