‘

เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือด รุ่น DF-1200

 เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางเส้นเลือด รุ่น DF-1200   
 

1.ข้อมูลจำเพาะ

ชนิดเครื่อง                                              เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

รุ่น                                                           DF - 1200

หลักการทำงาน                                     ปั้มแบบบีบรูดที่สายน้ำเกลือ

ระยะอัตราการไหล                                               1-1200 มล/ช. แสดงผลเพิ่มครั้งละ 0.1 มล./ช

                                                                หรือ 1.0 - 100.0 มล./ช. แสดงผลเพิ่มครั้งละ 0.1 มล./ช. (micro)

ความแม่นยำ                                         3% (ใช้สายน้ำเกลือที่กำหนดให้เท่านั้น)หรือ 5% (micro)

การตั้งปริมาตร                                      1-9999 มล.หรือ 0.1-999.9 มล.(micro)

อัตราการเร่งการไหล                            700 มล./ช.(เปลี่ยนแปลงได้)

ปริมาตรเร่งการไหล1 ครั้ง                   3 มล.(เปลี่ยนแปลงได้)

อัตราการไหลK.V.O                             1 มล./ช.(เปลี่ยนแปลงได้)

สายน้ำเกลือ                                          สายน้ำเกลือขนาด 15 หยด/นาที

จอแสดงผล                                            7 segment (4 digit x 3 line)

แบตเตอรี่                                                               ทำงานได้มากกว่า 2 ชั่วโมง, ชาร์จประมาณ 15 ชั่วโมง

สัญญาณเตือน                                      ไฟและเสียง

                                                                ประตูเปิด

                                                                การอุดตัน

                                                                ตรวจจับฟองอากาศ

                                                                แบตเตอรี่อ่อน

                                                                ทำงานเสร็จ

                                                                เครื่องมีปัญหา

กระแสไฟฟ้า                                          90-240 V , 0.5 A ,50/60 Hz, 12 VDC

อัตราการกินไฟ                                     28 VA

การรั่วของกระแสไฟฟ้า                        ต่ำกว่า 1 [AM]

สภาพอากาศขณะทำงาน                    อุณหภูมิห้อง 10-40 องศาเซลเซียส

                                                                ความชื้นสัมพัทธ์ 30-85 %

                                                                ความกดอากาศ 700-1060 [mbar]

สภาพอากาศสำหรับการเก็บรักษา    อุณหภูมิห้อง 10-45 องศาเซลเซียส

                                                                ความชื้นสัมพัทธ์ 30-95 %

                                                                ความกดอากาศ 700-1060 [mbar]

ขนาดเครื่อง(กxยxส)                            108 x 220 x 185 มม.

น้ำหนักเครื่อง                                        3.2 กก.

* ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลจำเพาะได้โดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า

 

 

2. ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

2.1 โปรดใช้เครื่องให้ถูกต้องตามวิธีการที่กล่าวไว้ในคู่มือฉบับนี้

2.2 การติดตั้งเครื่อง

               1) อย่าติดตั้งเครื่องในที่ที่มีความเสี่ยงต่อแรงกระแทกต่างๆ (ควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายด้วย)

               2) อย่าติดตั้งเครื่องในที่ที่มีความเสี่ยงต่อผลกระทบจากอุณหภูมิ ความชื้นและความกดอากาศ

               3) ดูแลรักษาเครื่องให้สะอาดอยู่เสมอ

               4) ใช้ปลั๊กแบบที่มีการต่อสายดิน

2.3กระแสไฟฟ้า

               1) เชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับที่มีแรงดันไฟฟ้าเหมาะสม

               2) ต้องมีการเชื่อมต่อสายดินอยู่เสมอ

2.4 ใช้สายน้ำเกลือที่กำหนดให้เท่านั้น

2.5 อย่านำสายน้ำเกลือที่ใช้แล้วกลับมาใช้ซ้ำ

2.6 หากใช้เครื่องเป็นเวลานานเกิน 48 ชั่วโมงต้องถอดสายน้ำเกลือออกแล้วเปลี่ยน

ตำแหน่งใหม่

2.7 ในขณะที่เครื่องทำงาน โปรดดูแลคนไข้และการทำงานของเครื่องด้วย

2.8 เมื่อใช้เครื่องโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ โปรดระลึกอยู่เสมอว่าแบตเตอรี่สามารถ

ทำงานได้ประมาณ3 ชั่วโมง

2.9 เชื่อมต่อไฟฟ้ากระแสสลับทันทีที่สัญญาณไฟ "charge" ดับหรือได้ยินเสียงสัญญาณ

2.10 อย่าถอดแยกชิ้นส่วนเครื่อง

 

3. ส่วนประกอบของเครื่อง

3.1 ปุ่มด้านหน้าและจอแสดงผล

 

●สัญญาณเตือนมี 2 แบบ คือ ไฟกระพริบและสัญญาณเสียง

1. ไฟ COMP                  ทำงานเสร็จ (ปั๊มครบตามจำนวนที่ตั้งไว้)

2. ไฟ OCCL                  ตรวจพบการอุดตัน

3. ไฟ AIR                      ตรวจพบฟองอากาศ

4. ไฟ DOOR                 ประตูเปิด

5. จอแสดงผล               7 segment 4 ตัว x 3 บรรทัด แสดง mode และปริมาตรต่างๆ

6. ไฟ BATT                   ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่

7. ไฟ LINE                    ใช้พลังงานไฟฟ้ากระแสสลับ

8. ไฟ PUMP                  ทำงานปรกติ

9. ไฟ STOP                   การทำงานถูกหยุดไว้ด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง

10. ปุ่ม T.VOL               เซ็ทปริมาตรทั้งหมด

11. ปุ่ม F.RATE             เซ็ทอัตราการไหล

12. ปุ่ม MODE               เลือก MODE หรือปุ่ม TEST

13. ปุ่ม PURGE             เร่งการไหลในอัตราที่ตั้งไว้เพื่อให้ยาจะใช้ได้เมื่อหยุดการทำงานก่อน

14. START                    เริ่มการปั๊ม

15. STOP                     หยุดการทำงานและหยุดการเตือนต่างๆ T.VOL จะเป็น " 0 "

●ปุ่มเซ็ทปริมาตร

            16. 1ơ                         เพิ่มเลขหลักหน่วย, เปลี่ยนค่าในแต่ละ mode

            17. 10ơ                      เพิ่มเลขหลักสิบ,เลือกเร่งการไหลใน mode status

18. 100ơ              เพิ่มเลขหลักร้อย,เลือก test ใน mode status

19. 1000ơ                   เพิ่มเลขหลักพัน,เลือกแต่ละฟังก์ชั่น

20. 1τ                          ลดเลขหลักหน่วย,เปลี่ยนค่าในแต่ละ mode

21. 10 τ                       ลดเลขหลักสิบ,เลือก alarm ใน mode status

22.100τ                       ลดเลขหลักร้อย, เลือกความแม่นยำหรือ K.V.O. ใน

mode status

23.1000τ                     ลดเลขหลักพัน,ออกจาก mode status

24.ON/OFF                  ใช้ปิดเครื่องโดยกดค้างไว้ 2-3 วินาที แต่ปุ่มนี้จะไม่ทำงานในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่เพื่อความปลอดภัย

25.ไฟ CHARGE            แสดงสถานะภาพการชาร์จไฟ

สัญญาณเตือน

26. Door Lock              คันบิดสำหรับล็อคประตู

 

1) ชุดบีบรูด                               :ทำหน้าที่บีบรูดสายน้ำเกลือดเพื่อปั๊มสารละลาย

2) ชุดล็อคการไหล                      :ทำหน้าที่ล็อคการไหลลงของสารละลายในสายน้ำเกลือ

3)เซ็นเซอร์ตรวจจับการอุดตัน       : ทำหน้าที่ตรวจจับการอุดตันภายในสายน้ำเกลือ

4)เซ็นเซอร์ตรวจจับฟองอากาศ     : ทำหน้าที่ตรวจจับฟองอากาศในสายน้ำเกลือ

1) ช่องต่อ Purge switch             : สำหรับต่อ Purge switch

2) ที่ยึดติดเสาน้ำเกลือ                 : สำหรับยึดตัวเครื่องติดกับเสาน้ำเกลือ

3) ช่องต่อไฟฟ้าจากรถ                 : สำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากรถยนต์

4) ช่องต่อไฟฟ้าจากอาคาร           : สำหรับเชื่อมต่อเพื่อรับกระแสไฟฟ้าจากอาคาร

5) ช่องใส่ฟิวส์                            : เป็นที่ติดตั้งฟิวส์

6) สวิตซ์หลัก                             : ON/OFF

7) ฉลากเครื่อง                           : หมายเลขเครื่องและแรงดันไฟฟ้าที่ใช้

 

 

4. การใช้งาน

4.1 การเตรียมเครื่องก่อนใช้งาน

              4.1.1 การเชื่อมต่อไฟฟ้า

1)เชื่อมต่อกระแสไฟฟ้าตามแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด

                        2)เปิดสวิตซ์หลักด้านหลังเครื่อง

                        3)กดปุ่ม ON/OFF ด้านหน้าเครื่อง

                        4)เมื่อจอแสดงผลเริ่มทำงาน (ดังภาพ) เครื่องจะทดสอบตนเองโดยอัตโนมัติ

             4.1.2 เริ่มใช้เครื่อง

1) เปิดประตูเครื่อง

2) ติดตั้งสายน้ำเกลืออย่างระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณเซ็นเซอร์การอุดตันและ    เซ็นเซอร์ฟองอากาศ

3)ถ้าติดสายน้ำเกลือไม่ดี เครื่องจะส่งสัญญาณการอุดตันหรือฟองอากาศ

4) ปิดประตู

5) ไล่อากาศออกจากสายน้ำเกลือให้หมดก่อนจึงแทงเข็มน้ำเกลือ

4.2 เริ่มใช้เครื่อง

4.2.1 ตั้งค่าปริมาตรที่ต้องการ

1)กดปุ่ม T.VOL

2) ตัวเลขในบรรทัด T.VOL จะกระพริบ

3)ตั้งค่าที่ต้องการโดยให้ปุ่ม ơτ

            4.2.2 ตั้งค่าอัตราการไหล

1)กดปุ่ม F.RATE

2) ตัวเลขในบรรทัด F.RATE จะกระพริบ

3) ตั้งค่าที่ต้องการโดยให้ปุ่ม ơτ

4)สามารถตั้งค่าได้สูงสุด 1200 มล./ช.

* ผู้ใช้สามารถตั้งค่าใดก่อนก็ได้ (4.2.1 /4.2.2)

4.2.3 เริ่มทำงาน

1)กดปุ่ม START

2)ถ้าค่า T.VOL เป็น "0" หรือ I.VOL สูงกว่า T.VOL จอแสดงผลจะแสดง 

T.VOL กระพริบ ซึ่งผู้ใช้จะต้องตั้งค่า T.VOL ใหม่หรือเคลียร์ค่า I.VOL ออก

3)เมื่อเครื่องเริ่มทำงาน ไฟ STOP จะดับส่วนไฟ PUMP จะสว่างขึ้น

4)เมื่อปริมาตรสารละลายถูกปั๊มผ่านเครื่องไปมากขึ้น ค่า I.VOL บนจอก็จะ

สูงขึ้นด้วย

5)ค่า T.VOL และ F.RATE ที่ตั้งไว้จะถูกบันทึกโดยหน่วยความจำของเครื่องและยังคงอยู่แม้หลังจากปิดเครื่องแล้วเปิดขึ้นมาใหม่

4.3 Stop และ Restart

1)คุณสามารถหยุดการทำงานของเครื่องโดยกดปุ่ม STOP ปั๊มจะหยุดทำงาน

ไฟ PUMP จะดับ ส่วนไฟ STOP จะสว่างขึ้น

2) เมื่อต้องการให้เครื่องทำงานต่อให้กดปุ่ม START


ผู้ประกาศ : นายศุภชัย รินทร์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 14 ตุลาคม 2561 เวลา : 21:10:54 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1182 ครั้ง
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

ดาวน์โหลด