‘ตู้อบสายยางทางการแพทย์’

ตู้อบสายยางทางการแพทย์

คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา

ตู้อบสายยางทางการแพทย์

TUBE DRYER

(USER MANUAL)

เครื่องอบแห้งTube Dryer PVT.68 เป็นเครื่องที่ออกแบบสำหรับใช้อบแห้งเครื่องมือแพทย์

เครื่องมือผ่าตัดท่อยาง, กระบอกฉีดยา ฯลฯ หลังจากล้างทำความสะอาดแล้ว ก่อนนำเข้าเครื่อง

อบฆ่าเชื้ออีกครั้ง

ขนาดของตู้  โดยประมาณ กว้าง 80 เซนติเมตรลึก 60 เซนติเมตรสูง 200 เซนติเมตร

มีความจุภายใจไม่น้อยกว่า570 ลิตร

ภายในตู้อบผนังตู้อบของเครื่องอบแห้ง Tube dryer pvt.68 ผลิตด้วยแผ่นสแตนเลส

เกรดดี ระหว่างชั้นบุด้วยฉนวนกันความร้อนซึ่งช่วยรักษาอุณหภูมิภายในให้คงที่

ประตูประตูของเครื่องอบแห้ง Tube dryer pvt.68 ผลิตด้วยแผ่นสแตนเลส เกรดดีและ

กระจกมีความหนา5 มิลลิเมตรซึ่งสามารถรักษาอุณหภูมิภายในห้องอบไว้ได้ อีกทั้งยังทำให้ผู้ใช้สามารถ

มองเห็นอุปกรณ์ต่างๆ ภายในห้องอบขณะที่เครื่องทำงานได้อีกด้วย

ขนาดสายที่ใช้อบสามารถอบสายครั้งละไม่น้อยกว่า 68 เส้นโดยลูกยางที่ใช้เสียบสาย

เป็นยางกลมสีครีม ขนาด 50 มิลลิเมตรสามารถเปลี่ยนได้ทีละลูก

ระบบการทำงาน สามารถทำงานได้ 3 ระบบ คือ

1. แบบกำหนดช่วงเวลา (Automatic)

2. แบบส่งสัญญาณเตือน (Alarm)

3. แบบไม่กำหนดช่วงเวลา (Manual)

ระบบหมุนเวียนลมร้อน  เพื่อเร่งการระเหย และช่วยให้อุปกรณ์แห้งเร็วยิ่งขึ้น เครื่องอบแห้ง

เร็วยิ่งขึ้น เครื่องอบแห้ง Tube Dryer PVT.68 ใช้ระบบลมร้อนหมุนเวียน (Turbo convection)

จะช่วยให้อุปกรณ์แห้งเร็วขึ้นและสามารถเข้าถึงจุดอับต่างๆ ได้ดีกว่าระบบพัดลมธรรมดา

และยังมีการหมุนเวียนนำเอาลมร้อนกลับไปใช้ใหม่เพื่อให้ของภายในตู้อบแห้งยิ่งขึ้นและเป็นการ

ประหยัดพลังงานอีกด้วย

 

ระบบกรองอากาศเครื่องอบแห้ง Tube Dryer PVT.68 จะทำการกรองอากาศก่อนที่จะ

นำอากาศนั้นไปใช้ในการอบแห้งอุปกรณ์โดยมีFilter ในการกรองอุปกรณ์โดยสามารถถอดออกมา

ทำความสะอาดได้

 

ระบบควบคุมอุณหภูมิเครื่องอบแห้ง Tube Dryer PVT.68 ใช้ระบบควบคุมแบบระบบ

ไมโครโปรเซสเซอร์ ที่สามารถปรับตั้งอุณหภูมิได้ตามต้องการตั้งแต่ 0-99 องศาเซลเซียสและมีระบบ

ระบายความร้อนอัตโนมัติที่จะทำงานทันทีที่จบขั้นตอนการอบแห้ง ทำให้ผู้ใช้สามารถนำของออกจาก

ห้องอบได้ในทันทีที่จบขั้นตอนการทำงาน

 

ระบบความคุมเวลา  เครื่องอบแห้ง Tube Dryer PVT.68 มีการแสดงเวลาเป็นแบบสัมผัส

แบบเรียบเสมอกันทั้งแผ่นจอตัวเลขเป็นแบบLED 16 ตัวอักษร 2 บรรทัด สามารถปรับตั้งได้ตั้งแต่

1 วินาที โดยเครื่องจะหยุดการทำงานทันทีที่ถึงเวลาที่กำหนด

 

การติดตั้ง- เคลื่อนย้ายเพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้งานได้กว้างขวางขึ้นเครื่องอบแห้ง Tube

Dryer PVT.68 ลูกล้อสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ต้องการย้ายเครื่องไปใช้ในสถานที่อื่นได้ง่าย

 

ความปลอดภัย  เครื่องอบแห้ง Tube Dryer PVT.68 มีระบบควบคุมการตัดกระแสไฟฟ้า

ซึ่งจะตัดกระแสไฟฟ้าทันทีที่กระแสไฟฟ้าเกินกำหนดที่ตั้งไว้ให้ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน

 

อุปกรณ์ประกอบเครื่อง

1.ตระแกรงแสตนเลส 3 ชิ้น

2.ถาดเสียบสายไม่น้อยกว่า 68 เส้น จำนวน 1 ถาด

3.ถาดรองรับน้ำแบบแสตนเลส 1 ถาด

4.สินค้าผลิตในประเทศรับประกัน 1 ปี

 

การบำรุงรักษา  เครื่องอบแห้ง Tube Dryer PVT.68 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ง่านแก่การบำรุง

รักษาโดยที่ผู้ใช้ ต้องทำมีเพียงการทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เท่านั้นเพื่อป้องกัน

คราบฝังแน่นและเพื่อความสะอาดสวยงาม

 

ข้อควรระวัง  เพื่อช่วยรักษาความสะอาดและปลอดเชื้อของอุปกรณ์ต่างๆที่กำลังอบแห้ง

ไม่ควรเปิดประตูระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน เพราะ เศษฝุ่นละอองอาจถูกดูดเข้าไปในเครื่องได้และควรปิดสวิตซ์เบรกเกอร์(Breaker) ทุกครั้งหลังเลิกใช้งาน


ผู้ประกาศ : นายศุภชัย รินทร์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ประกาศ : 14 ตุลาคม 2561 เวลา : 21:10:20 น. เมื่อ 4 ปีที่แล้ว
ผู้ชม 1182 ครั้ง
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง

ดาวน์โหลด