ล้างมือบ่อยๆ ล้างมือให้สะอาด ป้องกันการติดเชื้อ

ผู้เขียน : นายคมสันต์ จันทะโพธิ์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 10 ธันวาคม 2562 เวลา : 12:12:57 น.
ผู้ชม 328 ครั้ง