8 มิย.64   13.30

นายจรูญ  บุหิรัญ นายอำเภอหนองวัวซอ เยี่ยม ทีมให้บริการวัคซีนCOVID-19 ณ จุดฉีดโรงพยาบาลหนองวัวซอ กลุ่มเป้าหมาย  240 คน

ในวันนี้ทีมงานทุกจุดปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง นายอำเภอขอเป็นกำลังใจให้ทุกทีมและพร้อมให้การสนับสนุนนะคะ

ผู้เขียน : นายศุภชัย รินทร์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 10 มิถุนายน 2564 เวลา : 09:06:19 น.
ผู้ชม 1196 ครั้ง