วันที่ 7 สิงหาคม 2563
พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคาร72 ปี หลวงปู่บุญมี ธัมมรโต
ณ รพ หนองวัวซอ จ. อุดรธานี 11.11น หลังการบวงสรวง ฝนเริ่มปรอยลงมาและเทน้ำมวลใหญ่ให้มลฑลพิธี เจิ่งนอง จนทำให้เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องทำงานหนักอีกครั้ง พ่อแม่ครูอาจารย์ก็ต้องลำบากไปด้วย แต่ผ่านไปครึ่งชั่วโมงทุกอย่างก็กลับมาปกติสามารถดำเนินการต่อไปตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งเททองหล่อพระประธานและวางศิลาฤกษ์ จนทุกอย่างผ่านไปด้วยดี คณะทำงานยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงถึงความมีน้ำใจและสมัครสมานสามัคคีที่ดีงาม บททดสอบนี้สำคัญยิ่ง พิธีวางศิลาฤกษ์หรือพิธีใดๆ จุดใหญ่หรือใจความเนื้อหาอยู่ที่ความสามัคคีนี้เอง เทพเจ้าเทวาแม้อวยพรอวยชัยอย่างเต็มทีแล้วหากมนุษย์งอมืองอเท้าไม่ขยันขันแข็งร่วมมือร่วมใจกัน งานใดๆล้วนมิอาจสำเร็จได้เลย พิธีวางศิลาฤกษ์ครั้งนี้จึงเป็นการที่เทพเจ้าท่านมาอวยพรและแนะนำอย่างเต็มที่เต็มใจจริงๆ หลังเสร็จพิธีฟ้าใส่เรืองรองสวยงามยิ่งนัก ประจักษ์ถึงความสำเร็จขอผู้คนที่ร่วมใจกัน เป็นพรอันประเสริฐจากพ่อแม่ครูอาจารย์ จากมหาเทพทั้งปวง และพี่น้องประชาชนที่ร่วมแรงร่วมใจ ทั้งแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ คณะทำงาน ทุกคน ขอพรนี้จงส่งผลให้ท่านและบุคคลอันเป็นที่รักของท่านประสพแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดไป กราบอนุโมทนา

ผู้เขียน : นายศุภชัย รินทร์น้อย
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่เขียน : 10 สิงหาคม 2563 เวลา : 15:08:58 น.
ผู้ชม 1527 ครั้ง